ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวงเวียนช้าง สี่แยกหัวแตก และในซอย ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวงเวียนช้าง สี่แยกหัวแตก และในซอย ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
14/09/2562 08:30
14/09/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด