ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บริเวณ ถนนนวลแก้วอุทิศ ตั้งแต่ หน้าร้าน คง คาร์แคร์ ถึง หน้าร้านหนวด จีรภัทร ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2. บริเวณ ซอยรัฐประชา และ ซอยดำเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ต้น DDE ขนาด 14.30 ม. จำนวน 1 ต้น
03/05/2562 09:00
03/05/2562 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด