ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงข้างร้านตัดผม แฮร์สไตล์ ตรงข้ามศูนย์วิทยาศาตร์ทางทะเล ม.บูรพา
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงข้างร้านตัดผม แฮร์สไตล์ ตรงข้ามศูนย์วิทยาศาตร์ทางทะเล ม.บูรพา
27/03/2563 09:00
27/03/2563 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด