ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังสมบูรณ์
เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา และเคเบิ้ลทางโค้ง
13/09/2562 08:00
13/09/2562 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ