ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
สับเปลี่ยนสเปเซอร์ชำรุด,ปรับแต่งเสาแรงสูงเอนเอียง ,ตัดต้นคร่อมสายและใกล้แนวสายแรงสูง ไลน์ ฟีดเดอร์ 10 หลัง LEA10S-21 ถึง LEA10S-26 บริเวณที่ไฟฟ้าดับ บ้านหลัก 160,บ้านห้วยโจด,บ้านโคกผักหวาน,บ้านไร่พวย,และบ้านตาดข่า เวลา 09.00น.-15.00น. วันที่ 14 พ.ย.62
14/11/2562 09:00
14/11/2562 15:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด