ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านลอนดอนพังโคน ,คุ้มบ้านทุ่งพังโคน และ เทสโก้ โลตัส พังโคน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ปักเสาแซมไลน์ ประกอบอุปกรณ์หัวเสาและพาดสายแรงสูง บริเวณถนนด้านหลัง เทสโก้ โลตัส พังโคน ในการดำเนินการครั้งนี้จำเป็นจะต้องดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
26/05/2563 08:00
26/05/2563 17:00
กฟอ.พังโคน
042-772-402
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด