ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านบี.บี.เบสท์ไบค์ถึงซอยสุระนารายณ์ 15
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงเดิมและดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่ ช่วงบริเวณหน้าร้านบี.บี.เบสท์ไบค์ถึงซอยสุระนารายณ์ 15 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณร้านบี.บี.เบสท์ไบค์ ถึงบริเวณซอยสุระนารายณ์ 15 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
16/05/2563 08:00
16/05/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ