ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA4S-20 ถึง BUA4S-24
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแรงสูงรับสายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากสายแรงสูงหย่อน
1.ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. พื้นที่ไฟดับ ประกอบด้วย บ้านไทยเจริญ , บ้านหนองหมู , บ้านนาเจริญ , บ้านหนองเลิง , บ้านโนนสง่า , บ้านเจริญสว่าง , บ้านสรรเสริญ , บ้านนาโซ่ , โรงเรียนบ้านหนองหมู , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเลิง
16/06/2563 08:00
16/06/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด