ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล หนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
เขตพื้นที่ดับไฟ บริเวณเขื่อนหัวนา
29/01/2564 09:00
29/01/2564 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด