ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ตัดต้นไม้จุดเสี่ยงคร่อมสายแรงสูงปรับแต่งเสาแรงสูงเอนเอียง ไลน์ F5 11 ส.ค.63 จาก 5S-45 ถึง 5S-49
20 ส.ค.63 จาก 5S-29 ถึง 5R-06 และ วันที่ 26 ส.ค.63 จาก 5R-06 ถึง 5S-29/1 ติดตั้งใหม่ เลยศาลปู่หลุบ
11/08/2563 09:00
11/08/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด