ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนหนองปลาหมอฝั่งเดียวกับโรงเรียน
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง หน้าโรงเรียนหนองปลาหมอฝั่งเดียวกับโรงเรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึง 09.00 น. และ เวลา 15.00 น. ถึง 15.30 น. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดคุ้งวารี , บ้านคุ้งวารีแยกบายพาส , อ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ , ร้านขายกระเบื้องไดนาสตี้ , บ้านท่าช้างฝั่งตะวันออกถนน , ด้านเหนือและใต้ อบต.คลองกระจง , ทางแยกเข้าบ้านกรงทอง , บ้านกรงทอง , บ้านน้ำโจน , บ้านมาบป่าเลา , บ้านท่าเกษม , บ้านสวะ , บ้านปากน้ำ , ปั๊มน้ำมันบางจาก , มินิบิ๊กซี ถึง ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดหนองโว้ง
07/06/2564 08:30
07/06/2564 15:30
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ