ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านท่าไหถึงบ้านท่าค้อ ต.ท่าไห
เพื่อปักเสา 12 เมตร แซมไลน์ติดตั้งหม้อแปลง บ้านท่าไห
24/01/2563 09:00
24/01/2563 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ