ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตเทศบาลกบินทร์ ถนนอนุกูล ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายแรงสูงฟีดเดอร์4สถานีไฟฟ้านนทรี
25/08/2562 09:00
25/08/2562 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด