ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับทั้งวัน /ตำบลศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ // ดับ 2 ช่วงเวลา เช้า-เย็น ตำบลบุสูง และตำบลโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงระบบจำน่ายแรงสูงฟีดเดอรื 11 สฟฟ.ศรีสะเกษ
1.เปลี่ยนสาย / พาดสายแรงสูง
2.รื้อถอนเสาแรงสูง
12/10/2563 08:00
12/10/2563 17:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด