ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ท่าข้าวโพด ม.2,3 ต.บ้านกล้วย
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น.
05/06/2563 10:00
05/06/2563 13:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด