ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ตลาดหนองปรือถึงวัดหนองปรือ
ย้ายแนวสายแรงสูง(ทางหลวง)
24/09/2563 09:00
24/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด