ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าอ่างห้วยยาง บ้านหนองขอน ถึง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 -โรงเรียนนานาชาติเวสลี่-โครงการชนประทานที่4 ตำบลโคกกรวดเมืองใหม่
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
25/09/2564 08:30
25/09/2564 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี