ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยคลองหกตะวันออก 108 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยคลองหกตะวันออก 108 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25/03/2564 12:00
25/03/2564 16:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า