ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสะอาด ม.3 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
04/11/2563 09:00
04/11/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด