ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชั่วคราว บ.โนนแก้ว ถึง DDE ประปา บ.หนองหิน (อ.โซ่พิสัย)
ดับไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง รื้อถอนเสาแรงสูง 12 ม. 25 ต้น บริเวรบ้านโนนแก้ว ถึง DDE ประปา บ.หนองหิน (อ.โซ่พิสัย) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.
24/02/2563 08:00
24/02/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111 , 0941963103
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด