ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
3 แยกขุขันธ์
รื้อถอน/ติดตั้งระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ เข้าระบบจำหน่ายใหม่่
15/02/2564 09:00
15/02/2564 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด