ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.6 ต.หนองปลาหมอ และ ม.7 , ม.8 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ***หลังซุ้มวัดหนองบอน หมู่บ้านธนะโชติ1,2***
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค
มีงานดับทำงานเพื่อซ่อมแซม - บำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟมากขึ้น
บริเวณ ม.6 ต.หนองปลาหมอ และ ม.7 , ม.8 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
***หลังซุ้มวัดหนองบอน หมู่บ้านธนะโชติ1,2***
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ซึ่งจะทำให้บริเวณ สถานประกอบการณ์ , ที่อยู่อาศัย , ร้านค้า
ได้รับผลกระทบไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ในการดับไฟในครั้งนี้ด้วย
หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 036-371424 , 036-381109
15/02/2561 08:00
15/02/2561 16:30
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด