ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเสาสัญญาณโทรศัพท์ ถึง ร้านอาหารครัวบึง
กรมทางหลวงขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานใกล้แนวสาย
02/12/2562 08:00
02/12/2562 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
อนุวัตร สระพัง
ลำดับดาวน์โหลด