ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,5,6,7 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล
ปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอนจะล้ม บริเวณเชิงะพานวัดบางปลาหมอ
19/05/2565 09:00
19/05/2565 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด