ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแยกบ้านบางกา ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแยกบ้านบางกา ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Bang-Ka Intersection Moo 8 PaKhlok Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 02 December 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
02/12/2564 09:00
02/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร