ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานีภูค้อ - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง กม. 403
16/01/2562 10:00
16/01/2562 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด