ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดทุ่งสะเดา สะพานนาค วังกะทะ หนองปรือ หนองแขม ไทรทอง โกรกแก้ว หนองปลาไหล หนองไม้แก่น หนองสร้อยติ่ง (ตำบลหนองไม้แก่นทั้งหมด)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จะปฏิบัติงานติดตั้งสายล่อฟ้าแรงสูง ช่วงตลาดทุ่งสะเดา
17/02/2562 08:00
17/02/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟปฏิบัติงาน