ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ หน้าปั๊ม ปตท. ถึงตรงข้ามปาก ซ.น่ำเก๊ก [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV และ ปรับปรุงระบบจำหน่าย
23/08/2563 08:00
23/08/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด