ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 บ้านท่าทองดำ ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/07/2563 08:30
29/07/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด