ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านน้ำทรัพย์ถึงบ้านหนองโกเอน
เพื่องานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯช่วงแยกทางหลวงหมายเลข388ถึงวัดตรอกสะเดา
14/02/2561 10:00
14/02/2561 12:00
กฟอ.เลาขวัญ
081-1982418
สุพจน์ น้ำใจดี
ลำดับดาวน์โหลด