ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในซอยห้วยกะปิ18
ดับไฟรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำออก งานขยายเขตไฟฟ้า
14/10/2564 09:00
14/10/2564 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด