ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จะทำการดับไฟ บริเวณซอยสามยอด (ตั้งแต่ซอย 6-12) ตำบลสุรนารี อ.เมืองนครราสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
01/04/2562 09:00
01/04/2562 15:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์