ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณทางแยกต่างระดับมอเตอร์เวย์สาย 7 ฝั่งพัทยาเหนือ
งานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
09/02/2561 09:00
09/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ