ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
27/02/2564 09:00
27/02/2564 16:30
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ