ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองดุม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
09/02/2564 09:00
09/02/2564 16:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด