ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่บ้านท่ากะบาก,บ้านคลองทราย,บ้านคลองคันโท,บ้านคลองตะลุงถึงช่องกล่ำบน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
09/07/2564 08:30
09/07/2564 17:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านท่ากะบาก