ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยตะเคียนทอง 9/2 หมู่ 1 ตำบลตะเคียนทอง
ดำเนินการเพิ่มเฟสแรงสูง ระยะทาง 900 เมตร
09/02/2561 10:00
09/02/2561 16:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ