ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปูมปาม - นิคมอมตะซิตี้
ดับไฟฟ้าเพื่อย้ายเสาแรงสูงรองรับการขยายถนน รย.2015
27/01/2564 09:00
27/01/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
0864104899
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ