ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบึงปลาบึก ม.7 ต.สามกอ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
01/09/2563 09:00
01/09/2563 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด