ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพฤกาาธารา 2 ถึงบริเวณหลังวัดท่าเสา
เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านพฤกาาธารา 2 ถึงบริเวณหลังวัดท่าเสา
18/01/2562 09:00
18/01/2562 12:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด