ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดทะเล - สามแยกปี้
ดับไฟเพื่อพาดสาย ระยะทาง 1 กม. จาก วัดทะเล ถึง สามแยกปี้
05/08/2563 09:00
05/08/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งสง
075-450816
พุทธชาด บัวแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1วันที่ 5 สค.2563