ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัทพีบีไพพ์ ไทยแลนด์ จำกัด ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
บำรุงรักษาภายในบริษัทพีบีไพพ์ ไทยแลนด์ จำกัด ต.ลาดตะเคียน
29/03/2563 09:00
29/03/2563 15:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด