ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันทราย บ้านหัวทุ่ง บ้านท่ามะเกว๋น บ้านท่าอุดม บ้านปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตัดต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวสายไฟ ซ่อมแซมระบบจำหน่าย แรงสูง
30/07/2564 08:00
30/07/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด