ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
22/05/2562 08:00
22/05/2562 17:00
กฟอ.กำแพงแสน
034-353210,034353211
พิษณุ นาคพญา
ลำดับดาวน์โหลด