ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านควนโพธิ์ ม.4 ทั้งหมด (หน้า อบต.ควนโพธิ์) ต.ควนโพธิ์
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน-ตัดตอน และรื้อถอนอุปกรณ์ตัดตอน
23/01/2562 09:00
23/01/2562 17:00
กฟจ.สตูล
0872915595
ถนัด พร้อมมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง