ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแก่งสีเสียด ,บ้านวังตีอก,บ้านคลองช้าง,วัดและโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงย้ายจุดต่อสาย
13/07/2564 09:00
13/07/2564 12:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านแก่งสีเสียด