ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.บ้านร่ำเปิง ทางมาวัดอุโมงค์
ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ฝั่งซ้ายหม้อแปลง มาทางวัดอุโมงค์
16/10/2564 09:00
16/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896130
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด