ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยประชุมมิตรซอย15 บริเวณหน้าโครงการบ้านน้ำริน หมู่2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
06/11/2562 09:30
06/11/2562 16:30
กฟอ.บ้านฉาง
0895134183 , 0895134183 , 038-603113
ธิตินนท์ กัตติยบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ