ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ้านหนองกะพง(ต.นาเริก)
ปรับปรุงระบบสายส่ง22kv สายบ้านหนองกะพง ตำบลนาเริก
08/08/2560 08:30
08/08/2560 17:00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม
038474387
สุรภัทร์ วิทยชน
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารแนบIMG_3343.JPG
2เอกสารแนบIMG_3344.JPG