ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เทศบาลซอย 1 หนองตำลึง
งานดับไฟเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง และ ย้ายหม้อแปลงขนาด 250 kVA เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่าย
บริเวณ เทศบาลซอย 1 หนองตำลึง
ตั้งแต่ หน้าหมู่บ้าน พูลทรัพย์ และ ถนนเทศบาล 1 - เขานกยูง
ซอยหนองมะเขือ ถือ อู่ซ่อมรถยนต์ ช่างนัท อินเดติร์ซิ่ง
ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด
การไฟฟ้าฯ จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

*เส้นสีแดง คือ บริเวณพื้นที่ดับไฟ
05/06/2563 08:30
05/06/2563 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
นพดล สุขใสแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณพื้นที่ดับไฟ